Positionering

doelgroep kiezenPositionering is het opbouwen van een onderscheidend, tastbaar en verdedigbaar concurrentievoordeel dat je concurrentiekracht versterkt. Zodat men jouw bedrijf, product of dienst beter vindt dan dat van de concurrenten.


Je moet  dus eerst je positionering goed op orde hebben voor je aan branding (merkbouwen) kunt beginnen.

Door de enorme toename van het aantal gelijksoortige bedrijven, producten en diensten en de explosieve groei van het aantal reclame-uitingen is het belang van positioneren de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zonder een uitgekiende positioneringsstrategie kan een bedrijf, product of dienst eigenlijk niet meer succesvol zijn.

Goede argumenten om  te (her)positioneren zijn:
“Ik weet onvoldoende wat onze klanten beweegt om voor ons te kiezen en hoe ik daar gebruik van kan maken”
——–
“Om opkomende concurrentie het hoofd te bieden moeten we ons beter onderscheiden in de markt. Maar hoe kunnen we dat doen?”
———
“Ik kan geen antwoord geven op de vraag: wanneer moet een klant ons bellen?
———

Definiëren en waarmaken
In essentie draait het bij positioneren altijd om definiëren en waarmaken van focus en onderscheidend vermogen. Het is belangrijk om er achter te komen wat je klanten écht willen, daarop gebaseerde keuzes te maken en deze in aanbod, beleid en communicatie zichtbaar te maken.

De Brainsturm aanpak
Bij Brainsturm kun je terecht voor de complete aanpak van een (her)positionering. We onderzoeken de mogelijkheden, definiëren de positionering én we begeleiden de realisatie. Daarbij werken we meestal nauw samen met een daartoe door de opdrachtgever toegewezen projectteam. Dit team kan bestaan uit een directie, een MT of een breder, speciaal voor dit doel geselecteerd groepje mensen.

Fase 1) De positioneringsstrategie

Het formuleren van een positionering  gebeurt op basis van een oriëntatie op 3 aandachtsgebieden:

      • concurrentie en de markt.
      • karakter en kenmerken van het bedrijf, product of dienst.
      • wensen van de klant.

1) Onderzoek
Middels onderzoek brengen we klantbehoeften en marktkansen in kaart. Dit doen we meestal m.b.v. deskresearch en diepte-interviews.
2) Interne discussies
Middels gestructureerde  interne discussies binnen een bedrijf zelf maken we een inventarisatie van de ambities die een bedrijf heeft, de sterke en zwakke punten, de marktkansen en klantbehoeften zoals het bedrijf die ziet.

De kennis die we vergaren m.b.v. onderzoek en interne discussies analyseren we en verwerken we tot één of meer positioneringsscenario’s. Na een keuze uit de verschillende scenario’s zetten we de definitieve positionering om in een Brainsturm Brandguide.

Brainsturm Brandguide – één A4-tje
De Brainsturm Brandguide beschrijft de complete positionering op 1 A4-tje. Geen dikke rapporten maar 1 toegankelijk geschreven A4-tje met daarop de positionering zelf, het bewijs en alle belangrijke factoren die te maken hebben met de gekozen positionering.
De Brainsturm Brandguide is sturend voor alle interne en externe activiteiten nu en in de toekomst zodat iedereen, in- en extern, het juiste doel voor ogen heeft en houdt.
De Brainsturm Brandguide geeft ook inzicht in wat beslist wel en niet moet veranderen.

brandguide klein


De Brainsturm Brandguide is een Managementtool…
Een BrandGuide kan ook het inzicht met betrekking tot het assortiment, de prijs en de toegevoegde waarden aanscherpen. Ook kun je je marketing- en communicatieplannen er aan toetsen en zonodig bijsturen. De Brainsturm BrandGuide kan een bestaande situatie overzichtelijk in kaart te brengen maar hij kan ook gebruikt worden om een gewenste positionering / identiteit te ontwikkelen en vast te leggen.

 

Fase 2) Het positioneringsplan

Positioneren is niet alleen het bepalen van een strategie en propositie. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop de positionering zichtbaar wordt gemaakt.

Het waarmaken gebeurt op 3 terreinen:
1)    Het aanbod (product, dienstverlening)
2)    Het beleid (focus, competenties)
3)    De communicatie (in en extern)
Brainsturm begeleid ook de verschillende aspecten van  het “waarmaken” van de positionering.

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max