Waarmaken van een positionering

Positioneren is niet alleen het bepalen van een strategie en propositie. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop de positionering zichtbaar wordt gemaakt. We noemen dat waarmaken van de positionering.
Bij waarmaken is het van belang dat de positionering zo compleet mogelijke wordt doorgevoerd.

Het waarmaken gebeurt op 3 terreinen:

1)    Het aanbod

2)    Het beleid

3)    De communicatie

1) Waarmaken van het aanbod
Vaak moeten in het product, de dienst of de dienstverlening van een bedrijf veranderingen worden aangebracht die de positionering echt waarmaken (bewijzen). Meestal zijn tijdens het inventarisatieproces al veel ideeën ontstaan voor het bijstellen van het aanbod.

2) Waarmaken in het beleid
Een nieuwe positionering heeft altijd gevolgen voor de focus van een bedrijf. Maar de nieuwe positionering kan ook andere competenties vereisen. Het beleid van een organisatie moet met deze zaken rekening houden en er op aangepast worden.

3) Waarmaken in de communicatie
Pas als aanbod en beleid in lijn zijn met de nieuwe positionering kan deze naar de markt gecommuniceerd worden. Daarbij is het van belang om duidelijkheid te hebben over de volgende zaken:

  • het communicatiebudget
  • de communicatiedoelgroepen
  • de  communicatieboodschap

Vervolgens kan er een in- en extern communicatieplan gemaakt worden. Daarbij moet qua keuze van middelen en boodschappen geprobeerd worden het onderscheidend vermogen van de boodschap te onderstrepen.

Alles moet kloppen
Bij het waarmaken van een positionering in communicatie denkt men vaak alleen aan de meest voor de hand liggende communicatiemiddelen. Aanpassen van de website, een nieuwe folder…

Belangrijk is het een lijst te maken van alle momenten waarbij een klant of prospect in contact komt met je organisatie en de bijbehorende communicatiemiddelen. Van telefoniste tot factuur en van website tot bedrijfsauto. Weeg daarna het belang van per middel voor de beeldvorming van de klant en de mogelijkheden die het middel biedt om de nieuwe positionering uit te dragen. Kijk ook naar wat je concurrenten doen en hoe en met welke middelen je je van hen kunt onderscheiden. Bepaal vervolgens voor jezelf een budget en bepaal in volgorde van belangrijkheid welke middelen je wel en niet gaat aanpassen.

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max