Social Media

Een goede online-communicatiestragie besteedt altijd aandacht aan Social Media. Veel organisaties gebruiken Social Media nog te vaak alleen als uithangbord voor hun bedrijf. Dit is jammer want het kan je organisatie veel opleveren!

De nieuwe media bieden organisaties veel meer mogelijkheden. Sociale Media geven organisaties de mogelijkheid om in gesprek te gaan met hun doelgroep. Gesprekken die leerzame insights over je publiek kunnen opleveren. Deze insights zijn waardevol omdat ze een belangrijk voordeel opleveren. Want door goed in te spelen op de behoeften van je klanten realiseer je je doelstellingen makkelijker! Wij vinden dan ook dat een Social Media strategie vooral moet gaan over ‘sociaal zijn’. Het is dus meer dan het plannen van campagne uitingen alleen.

Samen met onze opdrachtgever stellen we een plan op met de juiste social media en een onderbouwde content strategie.

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max