Recente cases

  • Mulder Systems. Flexibele systeemintegrators

2012 is er bij de Mulder bedrijven veel veranderd. Na een positioneringsonderzoek m.b.v. de Brainsturm Brandguide is besloten om alle “Mulderondernemingen” de Mulder naam en huisstijl te geven.

Als centrale propositie is voor “multidisciplinair specialist waar de continuïteit (van klanten) voorop staat” gekozen.

Enerzijds is dit gedaan omdat een geïntegreerde aanpak van elektra, telefonie, data-infra, beveiliging en it de toekomst heeft en anderzijds omdat het samenbrengen van de Mulderbedrijven onder één identiteit een veel sterkere aanwezigheid in de markt, en schaalvoordelen oplevert. Om de multidisciplinaire samenwerking tussen de Mulderbedrijven te optimaliseren is Mulder Systems opgericht.

Na de herpositionering heeft Brainsturm ook de uitwerking van de nieuwe positionering en identiteit voor haar rekening genomen. 

Mulder website

Belangrijkste onderdeel hiervan is de nieuwe website waarin de 8 verschillende Mulder bedrijven een eigen plekje hebben gekregen. Uit de opzet van de website blijkt duidelijk de nauwe samenwerking tussen de 8 bedrijven. Door gebruik te maken van foto’s van medewerkers heeft de site een persoonlijk karakter. De website is sterk informatief gericht en de actualiteit wordt benadrukt door de nieuwsberichten die minimaal wekelijks op de site gezet worden en gedeeld kunnen worden in de sociale media.

www.muldersystems.nl

  • UVM. Uw Vastgoed Makelaars

In 2012 besloot de Nationale Taxatie Service (NTS) een dienst in het leven te roepen die huiseigenaren en hypotheekverstrekkers in heel Nederland helpt bij het snel en financieel aantrekkelijk onderhands verkopen van woonhuizen.

De website is de voorkant van een softwaresysteem waarmee klanten (geldverstrekkers) de voortgang van een verkoop kunnen monitoren. Vooral banken hebben interesse in dergelijke oplossingen omdat het ze in staat stelt de voortgang op de voet te volgen.

Brainsturm heeft de propositie van UVM uitgewerkt, de huisstijl ontworpen, de brochures en website gerealiseerd.

www.uvm.nl

  • Care Alert Zorgdomotica

Care Alert Zorgdomotica heeft een betaalbaar bewakings- en alarmeringssysteem ontwikkeld waarmee o.a. dementiepatiënten langer thuis kunnen blijven wonen.

Brainsturm heeft een doelgroepgerichte propositie voor het Care Alert Zorgsysteem uitgewerkt,  de huisstijl ontwikkeld, de brochures en de website gemaakt.

Tevens heeft Brainsturm een on- en offline naambekendheidscampagne bedacht en uitgevoerd om het Care Alert Zorgsysteem onder de aandacht van de verschillende doelgroepen te brengen. 13 maart was het Care Alert systeem een item in het TV programma Hart van Nederland.

www.care-alert.nl

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max