Positioneren

Opbouwen van onderscheidend, relevant en tastbaar concurrentievoordeel dat je concurrentiekracht versterkt.

Wil een merk effectief zijn dan moet het relevant zijn voor de doelgroep en zich onderscheiden ten opzichte van andere merken.

En daar komt positioneren om de hoek kijken.
Bij positioneren gaat het er om dat je vanuit inhoudelijke kennis over een bedrijf, product of dienst  en haar (potentiële) afnemers een zodanige verzameling eigenschappen aan dat bedrijf, product of dienst weet te verbinden, dat het daardoor een eigen plaats krijgt ten opzichte van concurrerende merken.
Soms zijn er voldoende onderscheidende eigenschappen in een bedrijf/product/dienst aanwezig maar meestal moeten er extra eigenschappen (producten, diensten) toegevoegd worden om tot een, voor de doelgroepen, onderscheidende en interessante propositie te komen.
Brainsturm heeft gedurende haar 5 jarig bestaan bestaan vele bedrijven succesvol een nieuwe richting gegeven.

Brainsturm Brandguide – één A4-tje
brandguide klein
De Brainsturm Brandguide beschrijft een complete positionering op 1 A4-tje. Geen dikke rapporten maar 1 toegankelijk geschreven A4-tje met daarop de positionering zelf, het bewijs en alle belangrijke factoren die te maken hebben met de gekozen positionering.
De Brainsturm Brandguide is sturend voor alle interne en externe activiteiten nu en in de toekomst zodat iedereen, in- en extern, het juiste doel voor ogen heeft en houdt.
De Brainsturm Brandguide geeft ook inzicht in wat beslist wel en niet moet veranderen.

Bestel hier ons boekje over positioneren

 

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max