KMO Solutions

KMO SOFTWARE STRATEGISCHE HERORIËNTATIE OP BUSINESSMODEL EN POSITIONERING

Schermafbeelding 2014-11-24 om 16.39.43KMO Solutions adviseert, automatiseert en ondersteunt grote bedrijven en branches op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. KMO levert software en diensten om processen te managen en te borgen.
Reden voor de strategische heroriëntatie was dat KMO door de markt vooral gezien werd als een software leverancier terwijl zij het hele traject van advies tot en met regievoering levert.
Daarnaast was het KMO product Regis’t zo dominant in de markt geworden dat KMO zich afvroeg of ze haar bedrijfsnaam niet beter in Regis’t kon veranderen of Regis’t in een aparte werkmaatschappij moest onderbrengen of … Kortom er speelden tal van vragen bij KMO met betrekking tot het bestaande businessmodel en de positionering van KMO en haar producten en diensten.

Klantvraag

Hoe maken we de markt duidelijk wat KMO allemaal doet en hoe creëren we voorkeur voor KMO en haar verschillende producten?

Oplossing

Groepsgesprekken met medewerkers en directie maakten duidelijk dat er qua businessmodel met het bedrijf en haar producten inhoudelijk weinig mis was. Het probleem zat hem in gebrek aan structuur in beleid, marketing en communicatie waardoor de markt een zeer warrig beeld van KMO en haar producten had. Dit kwam de concurrentiepositie van KMO niet ten goede.

Besloten is een Future Brandguide te maken om het merk/bedrijf KMO nieuwe vorm en inhoud te geven. Naast de directeur zijn een aantal key-medewerkers bij het Brandguideproces betrokken om de benodigde informatie boven tafel te krijgen en het nieuwe gedachtengoed goed in de organisatie in te bedden. Als gevolg van de Future Brandguide is besloten het bedrijf om te dopen tot KMO Solutions om de markt duidelijk te maken dat KMO meerdere producten en oplossingen levert. KMO Solutions levert zowel management software als software om te borgen. Dit maakt de oplossingen van KMO Solutions zeer betrouwbaar en uniek in de markt. Om dit onderscheidend vermogen optimaal te communiceren is er een nieuw logo ontwikkeld waarin de unieke 360° oplossing “managen + borgen” zichtbaar gemaakt is. Vervolgens is er een compleet nieuwe, eigentijdse en overzichtelijke website ontwikkeld die overzicht en structuur brengt in het productaanbod van KMO Solutions. Grote uitdaging bij deze heroriëntatie was het meenemen van de directie in de benodigde veranderingen. Dit is uiteindelijk zeer goed verlopen getuige ook de referentie op deze site.

Schermafbeelding 2014-11-24 om 17.20.28

Resultaat

Inmiddels staat er een nieuw en fris KMO Solutions waar medewerkers trots op zijn.
De nieuwe huisstijl en website maakt goed duidelijk waar KMO Solutions voor staat en welke producten en diensten zij levert.

 

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max