Diensten

Alles wat Brainsturm doet is er op gericht bedrijven te helpen commercieel te innoveren met als doel hun concurrentiekracht te versterken. We onderzoeken wat de ambities zijn, in welke richting de markt zich beweegt, waar een organisatie goed en minder goed in is, wat klanten willen en ontwikkelen een strategie hoe je daar het best op in kan spelen.

We toetsen bestaande, en ontwikkelen nieuwe innovatieve businessmodellen, waardeproposities en positioneringen en begeleiden de implementatie.

Werkwijze
We werken altijd nauw samen met het management en eventueel andere belangrijke stakeholders van een organisatie. Daarnaast hebben we ook een netwerk van “eigen” specialisten op het gebied van trends, on- en offline marketing, branding, automatisering, financiën, supply chain management, duurzaamheid, subsidies, HRM, veiligheid en internationalisering. Deze specialisten kunnen  waar nodig bij het proces betrokken worden.
In één of meer door ons begeleide interne discussies inventariseren we de mogelijkheden en proberen we tot één of meer oplossingen te komen. Deze oplossingen kunnen op ons Brainsturm co-creatie internetplatform door alle betrokkenen verder geëvalueerd en verfijnt worden. Voor nieuwe inzichten en ter verdieping  kunnen ook de “eigen” specialisten van Brainsturm via het Brainsturm co-creatie intenetplatform betrokken worden.
Zodra het nieuwe businessmodel, de waardepropositie of de positionering definitief is ondersteunen we de implementatie en borging in de organisatie.

We leveren de volgende diensten:

Businessmodel innovatie
Nieuwe commerciële inzichten en strategieën voor een gezonde toekomst.

(Her)positionering
Opbouwen van onderscheidend, relevant en tastbaar concurrentievoordeel dat je concurrentiekracht. versterkt.

Commerciële begeleiding
Van ondernemers, managementteams en marketingmangers/afdelingen.

Ad Interim
Voor tijdelijke vervanging en versterking en nieuwe energie.

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max