Branding

Branding is het creëren van een naam, logo, symbool, gevoel of ervaring waarmee een merk (organisatie, product, dienst) een voorkeurspositie in de “mind” van de doelgroep kan verwerven. Branding heeft te maken met visuele en emotionele aspecten.
Branding (of merkbouwen) is het vervolg op positioneren.
Bij positioneren gaat het om het ontwikkelen van een tastbaar, onderscheidend en verdedigbaar concurrentievoordeel gebaseerd op klantwensen.

Branding geeft je positionering/propositie een herkenbaar gezicht en beleving.

Branding maakt je merk herkenbaar en vertelt het verhaal dat je wilt overbrengen aan je (potentiële) klanten en alle anderen die in contact komen met je merk.

Branding is niet iets dat je doet, het is iets dat je bent.
Het is de resultante van alles wat je doet en zegt. Dat kun je niet 24/7, week in week uit faken. Daarom moet je branding (net als je positionering) voortkomen uit het hart van je bedrijf. Wie je echt bent en wat je echt kunt.
Brainsturm ontwikkelt creatieve en onderscheidende brandingconcepten waar medewerkers trots op zijn en klanten zich graag bij aansluiten.

Copyright © 2021 Brainsturm. All rights reserved | Disclaimer by Max